Ferli einstaklings

Ferill einstaklings í raunfærnimati  hefst á því að einstaklingurinn hefur samband við eftirfarandi fræðslumiðstöðvar: IÐUNA – fræðslusetur, Mími - símenntun eða Fræðsluskrifstofu Rafiðnaðarins.

  • Kynningarfundur  þar sem veittar eru nánari upplýsingar um ferlið, spurningum svarað og þátttakendur geta bókað viðtal við náms- og starfsráðgjafa.
  • Viðtal við náms- og starfsráðgjafa  sem kynnir ferlið, safnar og fer yfir gögn s.s. staðfestingu á vinnutíma og námsferli.
  • Færniskráning sem er skráning á fyrra námi, námskeiðum og annarri þekkingu sem viðkomandi býr yfir. Gátlistar (sjáflsmatslistar) þar sem viðkomandi leggur mat á hæfni sína miðað við gildandi námskrá eða viðmið atvinnulífsins.
  • Matsviðtal hjá fagaðila  þar sem færni og þekking einstaklings er metin.
  • Að loknu raunfærnimati er veitt náms- og starfsráðgjöf, og síðan eftirfylgd.